Machinable Glass Ceramic

微晶玻璃陶瓷加工演示陶瓷材料加工服务

联系我们

无锡市创新陶瓷有限公司
电  话:86 0510 85131107
                 0510-85131126
传  真:86 0510 85135247
地  址:中国江苏无锡市无锡胡埭工业园金桂路19号邮  编:214161
Email: sales@cxtaoci.com

http://www.cxtaoci.com
www.machinableglassceramic.com
http://shop1351617141074.cn.alibaba.com

内容正在完善中,敬请期待!

Product Category   产品分类